Công đoàn ngành Y tế Tây Ninh tổng kết hoạt động năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ngày 18.1, Công đoàn ngành Y tế Tây Ninh tổng kết hoạt động năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có ông Phan Văn Bua– Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh.

Ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động cho ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch CĐN Y tế.

Công đoàn ngành Y tế có 27 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số đoàn viên công đoàn toàn ngành hơn 4.300 người. Trong năm 2023, Công đoàn ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh giao; 27/27 công đoàn cơ sở đều hoàn thành đại hội theo đúng quy định. Công đoàn ngành thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức thăm hỏi đoàn viên lúc ốm đau, hiếu hỷ cho 929 lượt người với số tiền trên 451 triệu đồng; BCH Công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 3.100 công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho hơn 3.200 đoàn viên với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn ngành Y tế, Đại hội X Công đoàn tỉnh Tây Ninh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, qua đó đóng góp tích cực cùng ngành y tế thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Kêt quả năm 2023, có 5 tổ chức Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 22 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đề nghị Công đoàn ngành Y tế cần có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; và các chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính công đoàn. Đồng thời, Công đoàn ngành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Tại hội nghị, Công đoàn ngành Y tế tỉnh và một cá nhân được tặng bằng khen của  Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn ngành Y tế tỉnh khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động, phong trào thi đua năm 2023.

Đình Tiến