Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 24/3.2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu CĐCS CDC Tây Ninh lần thứ II,  nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự đại hội có ông Phạm Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, ông Biện Văn Tư – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 100 đại biểu đại diện cho 176 đoàn viên công đoàn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi cùng với 27 công đoàn cơ sở trong toàn ngành Y tế đồng thời tiến hành tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội XII, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tây Ninh.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2017 – 2023 Ban Chấp hành Công đoàn đã nỗ lực lãnh chỉ đạo các tổ công đoàn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Chính quyền cũng như của Công đoàn giao. Trong nhiệm kỳ, CĐCS phối hợp tốt với chính quyền chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho CBVCLĐ. Mọi quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công đoàn viên và người lao động được đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Tất cả CBVCLĐ được tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, Công đoàn; Đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Phạm Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Bs Biện Văn Tư – Bí thư chi bộ, Giám đốc CDC Tây Ninh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CBVCLĐ. Vì vậy, đội ngũ CBVCLĐ tại đơn vị luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối chủ trương của Đảng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới thái độ phục vụ nhân dân. Tích cực tham gia đóng góp, xây dựng chính sách, pháp luật, liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Chủ động đề xuất với chi ủy trung tâm các vấn đề triển khai chương trình công tác hàng năm của Công đoàn. Phối hợp với Ban Giám đốc trung tâm trong các nội dung xây dựng cơ chế chính sách, quy chế Chi tiêu nội bộ, thu nhập tăng thêm, Quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật của trung tâm.

Đại biểu tham dự đại hội.

Hàng năm, CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho cán bộ CNVCLĐ toàn trung tâm 01 lần/năm, qua đó phát hiện và hỗ trợ kịp thời các trường hợp cán bộ có vấn đề sức khỏe để điều trị. Vấn đề cải thiện mội trường làm việc được quan tâm. Bảo hộ lao động cho CBVCLĐ làm việc tại môi trường độc hại (khoa Xét nghiệm, phòng khám, bệnh nghề nghiệp, phòng chống bệnh truyền nhiễm.v.v) được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.

Nhiệm kỳ 2017 – 2023 đánh giá nhiều bước chuyển biến trong hoạt động công đoàn và tổ chức phong trào CBVCLĐ tại trung tâm. Công đoàn phối hợp cùng chính quyền và các đoàn thể khác tại trung tâm tổ chức thành công nhiều phong trào thi đua như:  Phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Xanh – Sạch – Đẹp; Giỏi việc nước, đảm việc nhà, tổ chức và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ của đơn vị, ngành: Giải Cầu lông, bóng đá, hội diễn văn nghệ… Đặc biệt, trong suốt thời gian khó khăn thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, 100% đoàn viên công đoàn đã khắc phục khó khăn, an tâm công tác, giữ vững vị trí, tập trung toàn lực cho công tác phòng chống dịch.

Nhiệm kỳ 2017 – 2023 chương trình phát triển đoàn viên tại Công đoàn trung tâm đạt kết quả cao với tổng số đoàn viên hiện tại là 176/176, đạt tỉ lệ 100%, tăng 12 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ; Tích cực bồi dưỡng, giới thiệu cho Chi bộ xem xét kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 05 đồng chí, đạt 25% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhiệm kỳ 2017 – 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XVI… Từ đó, thống nhất các báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế ghi nhận những kết quả nhiệm kỳ 2017-2023 của công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã đạt được. Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn ngành chỉ đạo nhiệm kỳ tới, CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đảng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động, đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng “Công đoàn cơ sở vững mạnh”. Tiếp tục thực hiện phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp trong nữ đoàn viên và lao động nữ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt là phong trào dành riêng cho nữ CNVCLĐ.Tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm, 100% đại biểu đã biểu quyết, nhất trí bầu Ban Chấp hành Công đoàn CDC, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Trần Huyền Trân, Phó Giám đốc tái đắc cử Chủ tịch CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật . Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Y tế lần thứ XII gồm 5 đại biểu.

Đình Tiến