Thông Tin Liên Hệ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (CDC) TÂY NINH

628 đường 30/4 khu phố 1, Phường 3, tp. Tây Ninh, Tây Ninh

Điện thoại: +842763822474