Infographic khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 08/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 05/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Infographic khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Infographic