Khảo sát xây dựng Bộ Tiêu chí về chuyên môn, kỹ thuật áp dụng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh

Ngày 24.5.2024, Cục Y tế dự phòng phối hợp với các Viện chuyên ngành về lĩnh vực y tế dự phòng đã tổ chức khảo sát và làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh. Tham dự buổi làm việc có Bác sĩ Triệu Tân Phong, Phó trưởng phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Cục Y tế dự phòng; đại diện Viện Y tế công cộng Tp. Hồ Chí Minh và Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh cùng tham dự.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự và tiếp đoàn giám sát có Bác sĩ Trần Văn Lưu – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế; Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và lãnh đạo các khoa, phòng tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, bác sĩ Biện Văn Tư – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật báo cáo tóm tắt thực trạng hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Qua đó, đoàn cũng đã khảo sát, tổng hợp ý kiến thu thập dữ liệu để làm cơ sở xây dựng Bộ tiêu chí về chuyên môn, kỹ thuật áp dụng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh; tổng hợp những đề xuất về khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương.

Với các nhóm tiêu chí như: phòng chống bệnh truyền nhiễm; phòng chống HIV/AIDS; kiểm soát bệnh không lây nhiễm; dinh dưỡng; sức khỏe môi trường – y tế trường học; bệnh nghề nghiệp; sức khỏe sinh sản; truyền thông, giáo dục sức khỏe; ký sinh trùng, côn trùng; kiểm dịch y tế; Phòng xét nghiệm đủ năng lực và khả năng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch bệnh, nghiên cứu sức khỏe cộng đồng. Vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm; Phòng xét nghiệm lý hóa đạt tiêu chuẩn và đủ năng lực xét nghiệm kiểm tra nước ăn uống sinh hoạt, an toàn thực phẩm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở nội dung buổi làm việc, đại diện Cục Y tế dự phòng sẽ tiếp thu ý kiến báo cáo Bộ Y tế xem xét, bổ sung, điều chỉnh mức độ phù hợp của Bộ tiêu chí về chuyên môn, kỹ thuật áp dụng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh.

Kim Dự