Liên hệ

– TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT CDC TÂY NINH
– Địa chỉ: 628 đường 30/4 khu phố 1, Phường 3, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
– Hotline: 0276 3822 474
– Email: cdc.ytetayninh.com