Tập huấn phòng chống tai nạn thương tích xây dựng cộng đồng an toàn năm

Sáng ngày 17.6.2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh tổ chức buổi tập huấn phòng chống tai nạn thương tích – xây dựng cộng đồng an toàn năm 2024 với các nội dung như: Giám sát tai nạn thương tích tại cộng đồng; Hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn theo Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế về việc “Ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”; Hướng dẫn các biện pháp phòng chống đuối nước.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, học viên đã được nghe báo cáo viên trình bày hệ thống văn bản pháp quy về tai nạn thương tích; khái niệm, đặc điểm tai nạn thương tích; kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu một số tai nạn thương tích; phương pháp tiếp cận nhu cầu cộng đồng; quy trình xây dựng cộng đồng an toàn;…

Thông qua lớp tập huấn, báo cáo viên cũng đã đặt niềm tin vào các học viên làm cầu nối huy động được sự tham gia của người dân vào hoạt động chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người dân chủ động đưa ra hoạt động để cải thiện hành vi vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, đưa ra biện pháp để phòng chống tai nạn thương tích tại gia đình và cộng đồng giúp người dân tự phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội một cách bền vững, góp phần phòng ngừa và hạn chế tình trạng tai nạn thương tích trên địa bàn.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức, triển khai, giám sát các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng, sơ cấp cứu và điều trị của ngành y tế nhằm giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích tại cộng đồng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát triển bền vững kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh.

Bs Ngọc