Tập huấn thống kê báo cáo, quy trình xử lý ổ dịch và giám sát dịch tễ học sốt xuất huyết

Nhằm giúp cho cán bộ phụ trách chương trình thực hiện đúng các quy định về thực hành tốt công tác thống kê báo cáo tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 về việc Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; Thực hiện đúng các quy định về công tác phòng, chống Sốt xuất huyết theo Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 2014 về việc Ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue”.

Cán bộ khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm triển khai tại lớp tập huấn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vừa tổ chức tập huấn thống kê báo cáo, quy trình xử lý ổ dịch và giám sát dịch tễ học sốt xuất huyết cho cán bộ phụ trách sốt xuất huyết, cán bộ phụ trách côn trùng và cán bộ phụ trách công tác thống kê báo cáo của các Trung tâm Y tế.

Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được các báo cáo viên khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue theo Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của Bộ Y tế; Hướng dẫn Quy trình xử lý ổ dịch sốt xuất huyết; Hướng dẫn giám sát véc tơ và nhận biết các loại véc tơ gây bệnh sốt xuất huyết Dengue; Hướng dẫn quy trình báo cáo ca bệnh với mục đích thống nhất hoạt động thu thập, sao lưu và thống kê báo cáo bệnh sốt xuất huyết từ phần mềm trực tuyến; quy trình phát hiện, xử lý ổ dịch nhằm giúp phát hiện, xử lý ổ dịch một cách kịp thời, triệt để góp phần khống chế sớm không để bệnh bùng phát, lan rộng thành dịch lớn và quy trình phát hiện, tổ chức phun chủ động, phun dập dịch diện rộng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tính đến tuần 23 của năm 2024 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 275 ca, so với cùng kì năm 2023 (589 ca) thì giảm 314 ca (giảm 53,31%), số ổ dịch cộng dồn đến nay là 207 ổ dịch. Tỷ lệ xử lý đạt 202/207 ổ (đạt 97,58%) cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 80,76% (340/421 ổ).

Ngành Y tế dự báo tình số ca mắc sẽ tăng trong những tuần kế tiếp do số ca mắc sốt xuất huyết hàng năm có xu hướng tăng. Nam bộ đang bước vào mùa mưa, môi trường ẩm ướt,.. là lý tưởng cho môi trường muỗi và lăng quăng phát triển. Cần chủ động thực hiện các biện pháp xử lý ổ lăng quăng với phương châm “không có bọ gậy, không có lăng quăng, không có muỗi không có sốt xuất huyết”.

Đình Tiến