Tập huấn về Quản lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường

Ngày 24.11.2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách về quản lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường của ngành y tế, nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ chuyên trách tuyến tỉnh, huyện, thị xã và thành phố Tây Ninh.

Cán bộ Khoa Sức khoẻ môi trường – Y tế trường học triển khai tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được báo cáo viên của khoa Sức khoẻ Môi trường – Y tế trường học phổ biến Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế về quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;  Hướng dẫn lập kế hoạch và báo cáo; Hướng dẫn xử lý nước trong mùa bão lụt; Một số điểm mới trong công tác vệ sinh mai táng, hoả táng…

Bên cạnh đó, các học viên còn được thông tin về thực trạng bảo vệ môi trường y tế tại tỉnh Tây Ninh. Triển khai dự thảo quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Vì vậy, để ngày càng có nhiều người dân được tiếp cận và sử dụng nguồn nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, việc quản lý nguồn nước và vệ sinh môi trường hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường, lây nhiễm dịch bệnh ra ngoài cộng đồng.

Bs Ngọc – CDC