THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh xin gửi đến quý cơ quan/công ty lời chào trân trọng. Hiện nay, Trung tâm chúng tôi đang triển khai thực hiện mua hóa chất khử trùng Chloramin B 25% năm 2023.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh đề nghị quý cơ quan/công ty có khả năng đáp ứng nhu cầu và cung cấp cho Trung tâm chúng tôi Bảng báo giá hóa chất trên theo phụ lục danh mục sinh phẩm chi tiết kèm theo.

Tải file tại: CHÀO GIÁ CLORAMIN B

BBT