Thông báo tham gia hội thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh

Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã nhận được công văn số 3078/ĐCT-BKT ngày 05/3/2024 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề: Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, lựa chọn, tôn vinh và hỗ trợ các tổ hợp tác/hợp tác xã/doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc có ý tưởng, dự án khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp (Dự án khởi nghiệp) xuất sắc.

Một trong những đối tượng ưu tiên của cuộc thi là phụ nữ nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Đây là cơ hội cho chị em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tham gia xây dựng các dự án khởi nghiệp trên cơ sở sự sáng tạo, năng lực cá nhân và niềm đam mê mang kiến thức của mình phục vụ xã hội và phát triển sự nghiệp cá nhân, do vậy Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Tải công văn tại đây: CV Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh