THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHAI BÁO KIỂM DỊCH Y TẾ TRỰC TUYẾN

Thực hiện Kế hoạch số 712/KH-KSBT ngày 28/5/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh về việc triển khai thực hiện khai báo Kiểm dịch Y tế trực tuyến và cấp Giấy Chứng nhận trên phần mềm tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trung tâm Kiểm soát soát bệnh tật Tây Ninh trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện khai báo Kiểm dịch Y tế trực tuyến khi nhập cành tại các cửa khẩu.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2024

Để thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân trong việc thực hiện khai báo Kiểm dịch Y tế tại cửa khẩu trước khi nhập cành. Đăng nhập vào đường link cụ thể:

– Link hệ thống: https://tayninh.kiemdichbiengioi.vn

Kèm theo Kế hoạch số 712/KH-KSBT ngày 28/5/2024: Kế hoạch Khai báo y tế trực tuyến và chứng nhận phần mềm

Tài liệu Hướng dẫn chi tiết Hệ thống Kiểm dịch Y tế (dành cho doanh nghiệp và cá nhân): HDSD chi tiết Hệ thống kiểm dịch y tế (Doanh nghiệp)

Khoa Kiểm dịch – CDC Tây Ninh