Trung tâm Y tế huyện Tân Biên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023- 2028

Ngày 13.01.2023, Trung tâm Y tế huyện Tân Biên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đây là Đại hội điểm do Công đoàn ngành Y tế Tây Ninh chọn đăng cai tổ chức đầu tiên đối với các CĐCS trực thuộc ngành Y tế trong nhiệm kỳ 2023- 2028.

Bà Phan Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Tham dự Đại hội có bà Phan Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Tây Ninh; đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh; Công đoàn ngành Y tế; BGĐ và CĐCS các đơn vị trực thuộc ngành Y tế và hơn 80 đại biểu tiêu biểu là Đoàn viên công đoàn của Trung tâm Y tế huyện Tân Biên.

Ông Phạm Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội của Đoàn Chủ tịch cho biết, Trong 05 năm qua, đội ngũ viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế Tân Biên có sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng, trình độ chính trị, chuyên môn cũng như tinh thần trách nhiệm được nâng lên đáp ứng yêu cầu báo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình mới.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Tổng số Đoàn viên công đoàn là công chức, viên chức và người lao động gồm của Trung Tâm Y tế huyện Tân Biên có 169 người, trong đó nữ 116 người. Đoàn viên có trình độ sau đại học: 19 người; đại học 49 người; cao đẳng, trung cấp 86 người; còn lại sơ cấp và cán bộ khác 15 người.

Tình hình việc làm: 100% viên chức, người lao động được bố trí theo vị trí việc làm, đúng trình độ chuyên môn và năng lực của mỗi cá nhân. Điều kiện làm việc và vệ sinh môi trường làm việc ngày càng được cải thiện. Thủ trưởng đơn vị luôn tạo điều kiện cơ sở vật chất, trang bị bảo hộ lao động đảm bảo an toàn lao động, cập nhật thông tin qua báo điện tử, mạng Internet…

Toàn cảnh đại hội

Thu nhập của viên chức, người lao động chủ yếu từ lương, đời sống của VCLĐ ngày càng được cải thiện do các chính sách của Nhà nước như chế độ ưu đãi, độc hại và thu hút của UBND tỉnh đối với Bác sỹ. Đơn vị đảm bảo kịp thời chế độ tiền lương, phụ cấp, tăng thu nhập giúp cho VCLĐ yên tâm làm việc. Thu nhập bình quân/tháng/người năm 2022 là 4.551.000 đồng tăng 570.000 đồng so với đầu nhiệm kỳ 2018: 3.981.000 đồng/tháng/người.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Tân Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên; đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên, VC, LĐ; phát huy tính tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

ông Phạm Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nhiệm kỳ 2017-2023 CĐCS Trung tâm Y tế huyện Tân Biên đạt được. Đồng thời nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ 2023-2028 với mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra là đổi mới – dân chủ – đoàn kết – phát triển, CĐCS Trung tâm cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến ĐV, NLĐ. Chú trọng quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ĐV, NLĐ; lấy lợi ích ĐV là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút NLĐ đến với tổ chức công đoàn. Đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Đặc biệt, phải chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của công đoàn trong giai đoạn mới…”

Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm Y tế huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm Y tế huyện Tân Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 5 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Thanh Hạnh