Yêu cầu báo giá: Máy lấy mẫu khí

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy lấy mẫu khí tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
  4. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giả theo một trong các cách thức sau:
  • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, số 628 đường 30/4, phường 3, T Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276.3825083
  • Nhận qua email: cdctn@gmail.com
  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 29 tháng 7 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2023

Tải file tại: 1059 thư mời báo giá máy lấy mẫu khí