YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: In ấn tài liệu tại đơn vị.

Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch – nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
  • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, số 628 đường 30/4, phường 3, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276.3825083.
  • Hoặc qua địa chỉ email: khnv.cdctn@gmail.com
  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2023 các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2023.

Tải file tại đây: 07_08 Th 4, ngày 8 thg 11, 2023107_09 Th 4, ngày 8 thg 11, 2023

CDC Tây Ninh