YÊU CẦU BÁO GIÁ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì hệ thống phun hoá chất khử khuẩn tự động và máy đo nhiệt độ từ xa tại các Trạm Kiểm dịch Y tế quốc tế năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch-nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, số 628 đường 30/4, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276 3825083

– Nhận qua email: khnv.cdctn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 30 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20  tháng 11 năm 2023

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo bảng sau:

Tải file PDF tại đây:THAU THANG 11.2023