Yêu cầu báo giá: Hiệu chuẩn, bảo trì máy móc thiết bị

Kinh gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Hiệu chuẩn, bảo trì máy móc thiết bị tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

Tải file tại đây: 1660 thư mời báo giá Hiệu chuẩn