Yêu cầu báo giá: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiêp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

Tải file tại đây: 1062 thư mời báo giá hoá chất XN