Yêu cầu báo giá: Mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm tải lượng HIV cho máy QIAsymphony SP/AS

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm tải lượng HIV cho máy QIAsymphony SP/AS tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

Tải file tại đây: 1061 thư mời báo giá xét nghiệm tải lượng HIV