YÊU CẦU BÁO GIÁ_HIỆU CHUẨN, BẢO TRÌ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Hiệu chuẩn, bảo trì máy móc thiết bị tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Nin  với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch-nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, số 628 đường 30/4, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276 3825083

– Nhận qua email: khnv.cdctn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 04 tháng 12 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày    tháng    năm 2023

Tải file PDF tại đây: Thư mời chào giá hiệu chuẩn, bảo trì 24-Nov-2023 10-51-29