YÊU CẦU BÁO GIÁ_hoá chất, dụng cụ, vật tư xét nghiệm

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh năm 2024

Với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
  4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, số 628 đường 30/4, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 0276 3825083

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Scan mua sắm hoa chat, dụng cụ, vat tu xet nghiem