YÊU CẦU BÁO GIÁ_IN ẤN BIỂU MẪU

Kính gi: Các cơ sở dịch vụ, công ty in ấn tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thâu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: in n biu mẫu Y tế tại Trung tâm Kim soát bệnh tật tnh Tây Ninh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

  1. Đơn vị vêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch nghiệp Vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
  • Nhn trực tiếp tại địa chi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, sô 628 đường 30 4. phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 0276 3825083
  • Nhận qua email: khnv.cdctn@gmail.com
  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của bảo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Tải file pdf tại đây: YEU CAU BAO GIA_IN AN BIEU MAU