YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Kiêm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: sửa chữa, bảo trì hệ thống phun hóa chất khử khuẩn tự động và máy đo nhiệt độ từ xa tại các Trạm Kiểm dịch Y tế quốc tế năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
  4. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, số 628 đường 30/4, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Sđt: 0276 3825083

Nhận qua email: khnv.cdctn@gmail.com

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 05 tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (ghi cụ thể so ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày … tháng… năm…

Tải file tại: yeu cau bao giá