YÊU CẦU BÁO GIÁ_SINH PHẨM XÉT NGHIỆM TẢI LƯỢNG HIV

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm sinh phẩm xét nghiệm tải lượng HIV của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo cách thức sau:
– Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, số 628 đường 30/4, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: 02763825083

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 18 tháng 3 năm 2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18/3/2024

 

Tải file PDF tại đây: YÊU CAU BAO GIA_Sinh pham 3.2024