Công đoàn ngành Y tế phát động phong trào thi đua yêu nước

Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; Kỷ niệm các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và Kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam; phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tây Ninh Phát động phong trào thi đua yêu nước trong công chức viên chức lao động năm 2024 với chủ đề “Đi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cp vào cuộc sng; Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2024).

Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch CĐN Y tế Tây Ninh phát động phong trào thi đua năm 2024
  1. Tổ chức giáo dục truyền thống đạo đức ngành Y, khích lệ, động viên công chức viên chức lao động trong ngành không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đấu tranh đẩy lùi các hành vi tiêu cực trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương Y như từ mẫu” gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  2. Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam, Đại hội X Công đoàn tỉnh Tây Ninh, Đại hội XII Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tây Ninh trong các cấp công đoàn; xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị.
  3. Phong trào thi đua yêu nước các cấp công đoàn phải tập trung cụ thể hóa chủ đề thi đua năm 2024 gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; vận động đoàn viên, công chức, viên chức, lao động ra sức thi đua phát huy hiệu quả Chương trình 01 triệu sáng kiến, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy tăng năng suất lao động; cán bộ, công chức thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tích cực tham gia các phong trào thi đua chuyên đề của Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
  4. Thi đua tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối họp thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ ừợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
  5. Thi đua vượt khó, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Đề án 08 của Tỉnh ủy Tây Ninh. Thi đua nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh, đổi mới phương pháp làm việc, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao với mục tiêu “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”.
  6. Tiếp tục thi đua thực hiện Phong trào “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên Y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; chủ đề “Thấu hiểu, tận tâm, vươn tầm, đổi mới”; phong trào “Vì sức khỏe Việt Nam”, Chương trình xây dựng cơ sở y tế Xanh sạch đẹp, không khói thuốc và an toàn vệ sinh lao động đến toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trong ngành; Nội đung thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo và Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hơp điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền đồng cấp phát động thêm một số phong trào thi đua phù họp với chủ trương của cấp ủy và tình hình thực tế của địa phương để thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược của cơ quan, đơn vị mình.
  7. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; tích cực triển khai thực hiện các biện pháp giám sát và khống chế dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi.

ĐÌNH TIẾN